Werkwijze en kosten

In een intakegesprek breng ik samen met de mantelzorger de situatie in beeld. Iedere situatie is immers anders, dus maatwerk vormt de basis van mijn dienstverlening. Dit gesprek mag bij u thuis plaatsvinden.
Samen kijken we welke regeltaken prioriteit hebben we welke regeltaken u uit handen wilt geven. U behoudt ten alle tijden de regie. Per mail of telefonisch houd ik u op de hoogte van de voortgang.

De kosten voor de mantelzorgmakelaar worden in veel situaties vergoed door de zorgverzekeraar. Bij steeds meer verzekeraars is de mantelzorgmakelaar opgenomen in het aanbod van de aanvullende verzekeraar. Vraag uw zorgverzekering altijd om toestemming om contact op te mogen nemen met een mantelzorgmakelaar (vergoedingenlijst 2023 vindt u hier)

Soms is vergoeding mogelijk vanuit de gemeente, werkgever of vanuit het vrij besteedbaar bedrag van het PGB voor de Wet Langdurige Zorg.

Indien de dienst niet op bovenstaande wijze vergoed wordt geldt een uurtarief.

Op mijn diensten zijn algemene voorwaarden  en bijgaand privacyreglement van toepassing.