Voor zorgprofessionals

Als huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorgmedewerker of therapeut levert u een belangrijke bijdrage aan de zorg van uw patiënt of cliënt. Ieder vanuit een andere rol en invalshoek.
Samen met de mantelzorger zorgt u voor de zorgvrager.
U weet dus als geen ander hoe belangrijk de rol van de mantelzorger is en ziet vaak als eerste hoe zwaar de zorg voor de mantelzorger is.
Maar wie zorgt er voor de mantelzorger?

Ondersteuning van de mantelzorger is heel belangrijk. Zij zijn onmisbaar voor de zorgvrager én voor u als zorgverlener. Zij zijn vaak uw oren en ogen in de thuissituatie op moment u niet aanwezig bent.
Als zorgverlener kunt u de mantelzorger wijzen op de ondersteuning die ze kunnen krijgen van een mantelzorgmakelaar.

Ik ben zelfstandig mantelzorgmakelaar en bij mij staat de mantelzorger centraal.
Samen met de mantelzorger breng ik de complete situatie in beeld, geef informatie, zoek dingen uit en leg keuzemogelijkheden voor. De mantelzorger houdt altijd zelf de regie en maakt zelf keuzes die bij hem of haar passen.
Vervolgens kan ik regeltaken uit handen nemen: het regelen van indicaties, het opzetten van een PGB, het zoeken naar de juiste dagbestedingslocatie, etc.
Ik kan op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiën veel voor de mantelzorger betekenen en hem of haar ondersteunen waar nodig.

De kosten voor mijn dienstverlening worden vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de mantelzorger.

Wilt u als professional meer weten of de meerwaarde van de mantelzorgmakelaar?
Neem contact met mij op voor meer informatie.