Voor mantelzorgers

Veel mantelzorgers lopen vast in regeltaken, omdat ze de weg niet goed weten. Ze weten niet bij wie ze een vraag moeten stellen en worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Herkent u zich hierin?
Loopt u vast in het regelen van de zorg, of krijgt u de zorg niet goed gecombineerd met uw werk?
De mantelzorgmakelaar kan u helpen!

Ik ben gecertificeerd mantelzorgmakelaar en kan u ondersteunen met alle vragen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, werk en financiƫn.
Samen brengen we uw situatie overzichtelijk in beeld en maken we een plan van aanpak. We maken afspraken over taken die u graag zelf wilt oppakken en taken die ik van u kan overnemen.
Vervolgens zoek ik voor u naar mogelijke oplossingen voor de vragen met de daarbij behorende financiƫle consequenties. U behoudt als mantelzorger altijd zelf de regie en maakt zelf keuzes, die bij u en uw situatie passen. De mantelzorgmakelaar kan alle regeltaken die bij de gemaakte keuzes horen vervolgens voor u uitvoeren.

Voorbeelden van regeltaken zijn:
– Aanvragen van ondersteuning, die geregeld wordt vanuit de WMO (Wet maatschappelijk ondersteuning) bij de gemeente, zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding
– Aanvragen van een indicatie vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg)
– Informatie geven over Zorg in Natura en het PGB (Persoonsgebonden budget)
– Aanvragen en inrichten van een PGB
– Voorbereiden van gesprekken met gemeente, zorgkantoor, werkgever, scholen, etc.
– En meer.

Neem contact op voor meer informatie.