Over mij

Wie ben ik?

Ik ben in 1964 geboren in Eindhoven en opgegroeid in Veldhoven. Na mijn studie Voeding en Diëtetiek aan de hogeschool Nijmegen ben ik in de functie van diëtiste/ voedingsdeskundige werkzaam geweest in de bedrijfscatering.

Na de geboorte van mijn twee jongens heb ik de overstap gemaakt richting zorg en welzijn. Ik heb bewust de keuze gemaakt om fulltime te kiezen voor de moederrol en gestopt met mijn betaalde functie. Ik ben toen ook gestart als (vrijwillig) coördinator bij inloopochtend het Ligtpuntje, de ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Van daaruit heb ik me doorontwikkeld tot sociaal innovator bij ZuidZorg Extra, de ledenorganisatie van ZuidZorg.
Het verbinden van mensen, opbouwen en in stand houden van netwerken en ondersteunen van eenieder die dat nodig heeft, vormt mijn intrinsieke motivatie voor mijn werk. In diverse projecten en activiteiten ondersteunen we vooral hen, die dit het hardste nodig hebben. Alles gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Vanuit die rol ben ik me steeds meer gaan verdiepen is de mantelzorgers. Hoe kunnen we deze groep zo optimaal mogelijk ondersteunen?

Het volgen van de post hbo opleiding tot mantelzorgmakelaar in 2017 was voor mij een logische stap. Vanaf 2018 ondersteun ik als onafhankelijk en zelfstandig mantelzorgmakelaar de mantelzorger bij vragen op het gebied van zorg, wonen, welzijn, arbeid en financiën. Ik wijs de weg en neem regeltaken uit handen.

Daarnaast werk ik vanaf januari 2019 ook als onafhankelijke cliëntondersteuner WLZ in opdracht van het Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuners Brabant. En geef ik les bij STOC, de opleiding tot mantelzorgmakelaar/cliëntondersteuner.

Per januari 2023 ben ik toegetreden tot de maatschap Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuners Brabant.

Als mantelzorgmakelaar ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars, de BMZM, de beroepsvereniging voor cliëntondersteuners de BCMB en geregistreerd in het kwaliteitsregister van registerplein.